1. Modul de ofertare a produselor:

Produsele noastre se execută în exclusivitate la comandă, în urma unei oferte acceptate de către client.

Oferta se realizează după cum urmează:

Primul pas este verificarea disponibilității de producție și livrare pentru evenimentul dumneavoastră. De aceea, avem nevoie de estimarea cantității de produs, de model, numărul de invitați, precum și de data evenimentului, cât și zona de livrare.

Candy Bar-ul se ofertează în funcție de numarul de invitați, cu detalierea produselor ce urmează a fi livrate si expuse.

La torturi se estimează greutatea, apoi se înmulțește cu prețul pe kilogram. La torturile personalizate clientul este rugat să comunice numărul de invitați și să stabilească împreună cu un consultant decorul în detaliu.

Analizând cerințele clientului, Colecții Dulci emite ofertă fermă de preț pentru cererea dumneavoastră. Dacă acceptați oferta, rămâne stabilit prețul ferm al acesteia.

2. Preț, modalități și opțiuni de plată

Dacă sunteți de acord cu oferta și propunerile noastre se emite o factură de avans nerambursabil de 30% din valoarea comenzii pentru ca noi să putem înscrie comanda dumneavoastră în graficul de producție și de livrări. Obligația noastră de a produce și livra începe numai în momentul plății avansului și numai dacă aceasta este efecutată până la expirarea termenului de valabilitate a ofertei.

În ceea ce privește plata avansului și plata finală, există două opțiuni:

  • Factură și ordin de plată, pentru care avem nevoie de numele, prenumele și codul numeric personal al plătitorului sau datele societății comerciale pe care doriți să facturăm.
  • Plată cu cardul online.

Plata finală se face cel mai târziu cu trei zile înainte de livrare cu OP sau card. In mod exceptional se poate achita în numerar la livrare, caz în care vă rugăm să pregătiți suma exactă.

3. Procedura de livrare, depozitare, recepție și servire

Sunteti rugați să specificați exact adresa de livrare, numele străzii, numărul de casă și numele localității unde doriți să montăm candy barul. De asemenea, sunteți rugați să ne furnizați toate datele suplimentare necesare pentru livrare (de ex.: nume locație, nume salon), precum și un număr de telefon de contact al persoanei responsabile cu preluarea produselor. Nu putem garanta livrarea unde nu sunt îndeplinite aceste condiții.

Pentru a nu fi ˝congelate la momentul servirii˝, vă rugăm să depozitați tortul la cca 8-10 grade celsius o ora înainte de servire, să îl scoateți din frigider cu cel puțin 15 minute inainte de prezentare, iar după porționare să lăsați încă cel puțin 10 minute feliile în farfurii, înainte de a fi servite.

Transportul și montarea Candy Bar-ului are loc la ora stabilită de comun acord. Dacă nu sunteți prezent, vă rugăm să delegați un reprezentant care să ne ghideze către locație, să ne faciliteze accesul si să ne pună la dispozitie masa potrivită într-un loc adecvat pentru montarea Candy Bar-ului.

De asemenea, vă rugăm să desemnați un împuternicit pentru semnarea procesului verbal. În lipsa acestuia, produsele expuse se consideră recepționate, iar accesoriile preluate în custodie.

Tortul și diverse produse de Candy Bar pot conține elemente necomestibile necesare la modelare și susținere. Înainte de servirea lor, sunteți rugați să îndepărtați toate elementele de decor și susținere.

Colecții Dulci pune la dispoziție suporturile și accesoriile pentru Candy Bar. Aveți obligația să le luați în custodie și să le returnați după folosire. Eventualele pierderi sau distrugeri cad în sarcina dumneavoastră.

Demontarea Candy Bar-ului după finalizarea evenimentului se stabilește de comun acord, cât și verificarea accesoriilor aflate în custodia clientului.

4. Particularități ale producției:

Pozele expuse pe site-ul web, pe pagina de Facebook / Instagram sunt fotografii ale produselor noastre reale. În cazul în care acceptați oferta noastră de preț și lansați comanda fermă, plecăm de la premiza că stilul și calitatea decorului nostru sunt acceptate de dumneavoastră.

Nuanțele culorilor produselor vizionate variază în funcție de dispozitiv și setările acestuia. Pot fi diferite de nuanțele de culoare ale produselor reale ale căror percepere variază și în funcția de lumina și decorul sălii de evenimente unde vor fi expuse.

Decorul de fructe poate varia în funcție de sezon și de disponibilitatea pe piață.

De asemenea, celelalte decoruri pot varia în funcție de stoc și de disponibilitate la furnizor.

La produsele colorate se folosește colorant alimentar solubil care, în unele cazuri, poate rămâne pe limbă sau pe mână.

Dumneavoastră sau un reprezentat al dumneavoastră aveți dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile solicitate.

Având în vedere că produsele care fac obiectul prezentului contract sunt alterabile, produsele, cantitățile, și termenul de livrare ale acestora nu se pot modifica sub niciun motiv. De asemenea, produsele odată comandate nu se pot returna.

Fiind vorba de produse proaspete de cofetărie, garanția este de 24 de ore de la data și ora semnării procesului verbal de predare primire, în condiții normale de refrigerare de 2 – 4 °C.

Dacă produsele sunt ținute la temperatura camerei, 18– 20 °C, acestea nu se pot garanta mai mult de două ore de la semnarea procesului verbal.

Nu se poate acorda garanție pentru produsele expuse în aer liber sau la temperaturi mai mari de 20 °C.

Modificarea datei sau a perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face numai prin acordul ambelor părți.

5. Modalități de soluționare a situațiilor neconforme

Orice neconformitate trebuie semnalată furnizorului cel târziu la semnarea procesului verbal de primire a produselor.

Remedierea eventualelor lipsuri sau deficiențe semnalate în termen, se face pe cheltuiala noastră. Aveți însă obligația de a acorda un termen rezonabil pentru înlocuirea produselor lipsă sau de a opta pentru alte produse echivalente aflate pe stoc.

Aveti dreptul de a ne notifica imediat în scris orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu această garanție.

În cazul în care nu reușim să producem și să livrăm produsele convenite la timp si la standardele de calitate stabilite, vom returna contravaloarea acelor produse neconforme sau nelivrate la timp, dacă acestea au fost plătite în avans.

Modificarea, amânarea sau anularea evenimentului, pentru care sunt destinate produsele noastre, nu are niciun efect juridic asupra comenzii, nu vă eliberează de obligativitatea de a primi, recepționa și achita produsele comandate, și nu vă dă dreptul de a solicita returnarea unor plăți deja efectuate, indiferent dacă productia corespunzătoare comenzii a fost demarată sau nu. Firma noastră va depune eforturi de a vă veni în întampinare în astfel de situații, în limita posibilităților obiective, fără a recunoaște vreo obligație contractuală în acest sens. Astfel de împrejurări trebuie anunțate de către dumnevoastră fără întârziere de îndată ce vă sunt aduse la cunoștiință.

În cazul în care nu onorați plățile la termen, nu mai suntem legați de termenele de livrare și avem dreptul de a întrerupe sau a nu începe producția produselor. Putem refuza livrarea lor sau putem retrage produsele deja livrate. Indiferent de aceste măsuri, datorați contravaloarea produselor fabricate.

Dacă renunțați la contract până la termenul plății principale, pierdeți avansul plătit, indiferent dacă comanda s-a executat sau nu. Avansul nu se returnează în niciun caz.